News

展覧会スケジュール2022/下半期

展覧会スケジュール2022/下半期

・個展/あべのハルカス 近鉄百貨店本店 美術画廊 6/29~7/5 

ーーー

・個展/スズラン百貨店 高崎店 9/14~20

ーーー

・千葉そごう 十粋会 / 9/17,18

・個展 千葉そごう 美術画廊/ 9/27~10/3

ーーー

・『アマカケルリュウニトキメキ』/アールグロリュー 9/29~10/5

ーーー

・3人展/耀画廊 11/4~10

ーーー

・個展/東京大丸 11/11~17

ーーー